WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.
 

ARS MUSICA - 2 februari 2020 - Oudendijk 10:00 uur

Op 2 februari werkt Ars Musica (Liturgisch koor voor Waterland en Omstreken) onder leiding van Marcel Settels mee aan de gezamenlijke kerkdienst met PG Koggenland met tafelviering  in de Kerk van Oudendijk. Het is een viering met brood en wijn. Voorganger is ds. Hans Reedijk en de aanvang is om 10.00 uur. 

Het gaat over LIEFDE. We lezen vanmorgen uit het Bijbelboek Hooglied. Over liefde dus. Over hartstochtelijke liefde. Over onmogelijke liefde. Liefde is hot. Ze kan je verwarmen. Ze kan je verteren. Is er één thema in het menselijk leven dat méér is bezongen, dan de liefde?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHILDERIJEN VERTELLEN HUN VERHAAL - Advent 2019

Het eerste schilderij is gemaakt door Bep van Doornum. Het geeft een beeld van hoe je naar onze wereld kan kijken. Je ziet prachtige gebouwen en arme sloppenwijken. Rijke en arme mensen bewonen één en dezelfde wereld. Het verschil is soms onmetelijk groot. Van alle rijkdom op aarde is 90% in handen van 10% van de wereldbevolking. Wat een verschil.

Het tweede schilderij is gemaakt door Ada van der Roest. Je zou kunnen verwachten dat de wereldleiders hun invloed gebruiken om een einde te maken aan de ongelijke verdeling van geld en goederen. Dat zij hun macht inzetten voor de armen om hun lot te keren zoals een goede herder zich inzet voor het welzijn van zijn schapen. Maar we wachten nog tevergeefs.

Het derde schilderij is gemaakt door Nan Kalverboer. Als de vrede dan niet begint bij de groten der aarde. Bij wie dan wel? We zien een kleine smederij en een smid het werk. Hij  smeedt een wapen óm tot een ploeg. Vrede begint niet met grote woorden. Vrede begint in de kleine smederij van je eigen hart. In het verborgene wordt boosheid omgesmeed in vrede.

Het vierde schilderij is gemaakt door Francine Habets. Vrede komt niet vanzelf. Er ís geen weg naar vrede. Vrede is zélf de weg. Inzetten voor vrede is als het ploegen in een akker vol stenen. Tegen beter weten in. Blijven inzetten voor vrede, kán. Als je wordt aangevuurd door een visioen van de vrede. In Bijbelse Beeldtaal heet dat visioen: 'het Hemelse Jeruzalem'.

Het vijfde schilderij is gemaakt door Lydeke Vroom. Wanneer ons de vrede maar niet lukt. Wanneer we worden verscheurd door de onvrede en het kwaad ons treft. Dan kijken we naar de hemel en roepen naar God: 'Waar zijt Gij?!'. Dan breekt het hart van God in twee en rolt er een dikke traan rolt over Gods wang omdat God niet machtiger is dan mensen goed zijn.

Het zesde schilderij is ook gemaakt door Nan Kalverboer. Zullen we het nog meemaken? Het visioen van een verscheurde aarde die weer heel wordt gemaakt? Machthebbers van hun tronen gestoten? Arme en kleine mensen groot gemaakt? Wie hongert zal leven in overvloed? Rijken weggestuurd met lege handen? Dat onze wereld wordt récht gezet?

Het zevende schilderij is gemaakt door Dirk van Ark. Een ongetrouwd meisje van zestien belichaamt de hoop van het Joodse volk dat door de Romeinse Bezetters wordt onderdrukt. Bezwangerd geraak van het visioen van de hoop. Onderweg in de donkere nacht die het leven soms is, blijft zij haar geloof, hoop en liefde trouw dat zij koestert met beide handen.  

Het achtste schilderij is gemaakt door Corrie van Ark. Achter de drie cadeaus van de sterrenkundigen zit een diepere betekenis verscholen. Góud staat voor de heiligheid. Wíerook staat voor overgave en gebed. Met mírre wordt een gestorven mens gebalsemd. Zo zal het levensverhaal van Jezus Christus gaan: Zoon van God en zoon van mensen.