WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk.
 

OECUMENISCHE VESPER IN KWADIJK - 15 maart 2020

In de namiddag van 15 maart aanstaande, vindt er een bijzondere ontmoeting plaats in het Kerkje van Kwadijk, Liturgisch koor Ars Musica o.l.v. Marcel Settels en ds. Hans Reedijk nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij een oecumenische Vesper. De Ontmoeting staat vanaf 16.30 uur centraal bij deze Vesper, een ontmoeting met vreemden, met jezelf maar ook een ontmoeting met bekenden die je niet meteen herkent. Het verhaal van de Emmaüsgangers, dat u ongetwijfeld meteen herkend heeft, krijgt met behulp van enkele koorleden een nieuwe dimensie. Verder is er muziek, zang en tijd om jezelf voor te bereiden op een nieuwe week. Wij hopen van harte u te ontmoeten op zondag 15 maart 2020. De deuren van de kerk gaan om 16:00 uur open en de toegang is vrij. Aan u de keuze om een bijdrage aan deze Vesper en de kerk van Kwadijk achter te laten in de collectezak. 

Met vriendelijke groet,
Monique, Marcel, Johan, Mary, Marian, Lida, Irene en Hans.

 

SCHILDERIJEN VERTELLEN HUN VERHAAL - Advent 2019

Het eerste schilderij is gemaakt door Bep van Doornum. Het geeft een beeld van hoe je naar onze wereld kan kijken. Je ziet prachtige gebouwen en arme sloppenwijken. Rijke en arme mensen bewonen één en dezelfde wereld. Het verschil is soms onmetelijk groot. Van alle rijkdom op aarde is 90% in handen van 10% van de wereldbevolking. Wat een verschil.

Het tweede schilderij is gemaakt door Ada van der Roest. Je zou kunnen verwachten dat de wereldleiders hun invloed gebruiken om een einde te maken aan de ongelijke verdeling van geld en goederen. Dat zij hun macht inzetten voor de armen om hun lot te keren zoals een goede herder zich inzet voor het welzijn van zijn schapen. Maar we wachten nog tevergeefs.

Het derde schilderij is gemaakt door Nan Kalverboer. Als de vrede dan niet begint bij de groten der aarde. Bij wie dan wel? We zien een kleine smederij en een smid het werk. Hij  smeedt een wapen óm tot een ploeg. Vrede begint niet met grote woorden. Vrede begint in de kleine smederij van je eigen hart. In het verborgene wordt boosheid omgesmeed in vrede.

Het vierde schilderij is gemaakt door Francine Habets. Vrede komt niet vanzelf. Er ís geen weg naar vrede. Vrede is zélf de weg. Inzetten voor vrede is als het ploegen in een akker vol stenen. Tegen beter weten in. Blijven inzetten voor vrede, kán. Als je wordt aangevuurd door een visioen van de vrede. In Bijbelse Beeldtaal heet dat visioen: 'het Hemelse Jeruzalem'.

Het vijfde schilderij is gemaakt door Lydeke Vroom. Wanneer ons de vrede maar niet lukt. Wanneer we worden verscheurd door de onvrede en het kwaad ons treft. Dan kijken we naar de hemel en roepen naar God: 'Waar zijt Gij?!'. Dan breekt het hart van God in twee en rolt er een dikke traan rolt over Gods wang omdat God niet machtiger is dan mensen goed zijn.

Het zesde schilderij is ook gemaakt door Nan Kalverboer. Zullen we het nog meemaken? Het visioen van een verscheurde aarde die weer heel wordt gemaakt? Machthebbers van hun tronen gestoten? Arme en kleine mensen groot gemaakt? Wie hongert zal leven in overvloed? Rijken weggestuurd met lege handen? Dat onze wereld wordt récht gezet?

Het zevende schilderij is gemaakt door Dirk van Ark. Een ongetrouwd meisje van zestien belichaamt de hoop van het Joodse volk dat door de Romeinse Bezetters wordt onderdrukt. Bezwangerd geraak van het visioen van de hoop. Onderweg in de donkere nacht die het leven soms is, blijft zij haar geloof, hoop en liefde trouw dat zij koestert met beide handen.  

Het achtste schilderij is gemaakt door Corrie van Ark. Achter de drie cadeaus van de sterrenkundigen zit een diepere betekenis verscholen. Góud staat voor de heiligheid. Wíerook staat voor overgave en gebed. Met mírre wordt een gestorven mens gebalsemd. Zo zal het levensverhaal van Jezus Christus gaan: Zoon van God en zoon van mensen.