WELKOM
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk. Wij werken nauw samen met de Protestantse Gemeente Koggenland en u zult op deze website ook informatie treffen die beide gemeenten betreft.

NIEUWSBRIEF
Met een nieuwsbrief willen beide kerkenraden in samenwerking u de komende tijd op de hoogte houden van datgene wat er in onze gemeenten zich afspeelt. Het gaat hier niet alleen over de kerkdiensten die wel of niet doorgang vinden maar ook zult u zover mogelijk een pastoraal schrijven aan treffen. In deze moeilijke en wat eenzame periode wensen wij u veel sterkte toe. De nieuwsbrief kunt u lezen door hier te klikken.

CORONAVIRUS
Gezien de recente ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus neemt de kerkenraad het advies over van de landelijke en provinciale richtlijnen van de pkn om alle kerkelijke activiteiten af te gelasten tot in elk geval 31 maart. Ik hoop dat we deze lastige tijd als gemeente goed gaan doorkomen en ik wens u alle sterkte. Uiteraard kunt u een beroep op mij blijven doen.
Namens de kerkenraad,

Hans Reedijk

KERKKLOKKEN
Op a.s. woensdag 1 april zullen van 19:00 tot 19:15 uur de kerkklokken van Beets, Kwadijk, Oudendijk en Oosthuizen worden geluid. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

DE GESPREKSGROEP IS GESTART
De gespreksgroep onder leiding van ds. Hans Reedijk is op 9 januari jl. gestart. Handleiding voor de gesprekken is het boekwerkje "De Doornse Catechismus". We komen op de volgende donderdagen bij elkaar in de consistorie van de kerk in Beets: 23 januari,06 februari, 27 februari, 05 maart, 19 maart, 02 april, 16 april, 07 mei en 28 mei. Hebt u ook belangstelling om mee te doen aan de gesprekskring neem dan contact op met ds. Hans Reedijk.