Ons contactblad "De Walvis"

"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk. Het verschijnt zo'n 10 keer per jaar (meestal in de zomermaanden maar 1 keer). Het blad wordt binnen de gemeentegrenzen door vrijwilligers bezorgd en buiten de gemeente per post verstuurd.
Voor de papieren versie wordt per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd.

U kunt hieronder De Walvissen van de afgelopen maanden downloaden als PDF-file.

editie 2019-01

editie 2018-09

editie 2018-08

editie 2018-07

editie 2018-06

editie 2018-05

editie 2018-04

editie 2018-03

editie 2018-02

editie 2018-01

editie 2017-11

 

Heeft u zelf een bijdrage voor De Walvis, dan kunt u die aanleveren bij de redactie van "De Walvis". Zie onderstaand schema voor de (uiterste) inleverdata.
Om De Walvis als PDF-file te kunnen openen moet uw Adobe Readercomputer beschikken over Adobe Reader. U kunt via de button hiernaast naar de pagina, waar u dit programma zonder kosten kunt downloaden.
Wie liever geen Adobe gebruikt, kan Sumatra PDF overwegen. Downloaden kan bijv. via Softonic

Schema komende edities

editie

periode

inleveren kopij

redactieverg.

thema

2019-02mrt-apr11-0212-02