Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk is belast met:

  • opstellen begroting en jaarrekening van de kerk;
  • zorgen dat voldoende financiële middelen binnen komen;
  • onderhoud van het kerkelijk bezit en goederen;
  • beheer van de kerkelijk goederen;
  • zorg voor arbeidsrechtelijke zaken van hen die in dienst van de kerk zijn;
  • leiding geven aan vrijwilligers voorzover het om de gebouwen en de goederen gaat;
  • verhuur van goederen en diensten;
  • beheren van archief en registers, zoals de doopboeken.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende ouderlingen-kerkrentmeesters:

  • Theo Lursen (voorzitter), Wim Vedder (secretaris), aangevuld met Jan Bakker als kerkrentmeester-penningmeester.
  • Zij worden administratief ondersteund door Jan Henk Wijers.

De begroting en de jaarrekening van de Protestantse Gemeente te Zeevang en Oudendijk zijn te vinden via de ANBI-pagina. Heeft u daarna nog vragen, dan kunt u contact op nemen met de kerkrentmeesters.