Financiën

De financien van een kerkelijke gemeente zijn altijd verdeeld over de diaconie en de kerkrentmeesters. Zij nemen daarbij ieder andere dingen voor hun rekening.

Omdat wij als kleine Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk veel dingen doen die zowel onder diaconale als kerkrentmeesterlijke verantwoording vallen, zijn we van plan een kleine pot te maken waaruit kleine kosten zonder discussie kunnen worden betaald.

Om inzage te krijgen welke zaken verder onder de verantwoording van de diaconie en de kerkrentmeesters vallen willen we u verwijzen naar onderliggende pagina's:

Collectebonnen

De kerkrentmeesters hebben voor u de mogelijkheid gecreëerd om collectebonnen te kopen. Deze kunt u contant of via bankoverschrijving betalen.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures:

  • 20 bonnen @  € 1,00 = totaal € 20,- per serie
  • 20 bonnen @  € 2,00 = totaal € 40,- per serie

Deze collectebonnen kunt U kopen bij kerkrentmeester Wim Vedder in Beets (bereikbaar via mail). Maar ook 's zondags voor de kerkdienst kunt U hiervoor bij hem terecht.

Het voordeel van het kopen van collectebonnen zit in de mogelijkheid die de belastingdienst heeft om giften via uw aanslagbiljet op te geven, en zo aftrekbaar te maken. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat u dan minimaal 1% van uw bruto inkomen als giften moet hebben gegeven aan "goede doelen", verenigingen en instellingen.

U kunt ook overwegen gebruik te maken van de fiscaal aantrekkelijke regeling "periodieke gift". 
U leest er meer over op de site van de Belastingdienst.

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan, maar wel een gift willen geven voor de collecte van die zondag, dan kan dat natuurlijk altijd. Dit kunt u doen door een gift, met vermelding van het doel en de datum, over te maken naar de diaconie van de PKN gemeente Zeevang, te Beets, rekeningnummer NL59 RABO 0367 3008 42.

Inzagen in de jaarrekeningen en begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters kunt u bij hen krijgen. Een mailtje naar ons of de diaconie is voldoende.