Collecten

Tijdens de dienst is de eerste collecte Tekstvak: voor de diaconie (D) en de tweede voor de instandhouding van de eredienst (K) (tenzij anders vermeld). 
 

18-11

D

het werk van Hub Kuijpers in Mozambique

K

instandhouding eredienst

25-11

D

de Regenboog *)

K

instandhouding eredienst

02-12

D

voor ondersteuning van individuele personen of gezinnen

K

instandhouding eredienst

09-12

D

Hospice “Thuis van Leeghwater”*)

K

Pastoraat nieuwe stijl: Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protestantse Kerk brengt in een aantal plaatsen in het land vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Het aantal plaatsen wordt het komende jaar uitgebreid.

16-12

D

Kinderen in de knel *)

K

instandhouding eredienst

24-12

D

Veel kinderen brengen Kerst door in een vluchtelingenkamp, op straat, in een donker naaiatelier of ploeterend in de volle zon op het land van hun ouders. Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bij zondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten! van kerkinactie.

K

instandhouding eredienst

25-12

D

De Prinsenstichting *)

K

instandhouding eredienst

31-12

D

het Roosevelthuis *)

K

instandhouding eredienst

06-01

D

volgens rooster Koggenland

K

idem

*) Voor de bekend veronderstelde collectedoelen volstaan we met de vermelding van de naam. Uitgebreidere informatie staat op onze website (bij Onze gemeente > diakenen > diakonale projecten).