Kerkenraad

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk bestaat uit:

 • dominee

 • voorzitter: Kees van Lenten (tevens ouderling)

 • scriba: Willie Koole (tevens ouderling)

 • diakenen: Anneke Hoeksema en Coen v.d. Kamp
  Zij worden administratief ondersteund door Jan Bakker.

 • kerkrentmeesters: Theo Lursen, Wim Vedder en Jan Bakker
  Zij worden administratief ondersteund door Jan Henk Wijers.

 • ouderlingen: Kees van Lenten, Willie Koole en Loes Wijers.
  Zij worden in het pastorale deel bijgestaan door de pastorale werkgroep.

De kerkenraad vergadert zo'n 10 maal per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door het Moderamen. Hieraan nemen deel de scriba, de voorzitter, de predikant, een diaken en een ouderling. Heeft u een vraag voor de kerkenraad, of wilt u iets kwijt, dan kan dat via ons e-mailadres. Via dit adres kunt u ook ons diaconaal-missionair beleidsplan opvragen, of als pdf downloaden door hier te klikken.