Onze projecten in binnen- en buitenland

De diaconie van de Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk ondersteunt diverse binnenlandse (plaatselijk en regionaal) en wereldwijde projecten.

Heeft u zelf een goed project of doel, dat u graag gesteund zou willen zien, dan kunt u dat natuurlijk altijd aandragen bij de diaconie.

Het Roosevelthuis
Het F.D. Roosevelthuis maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk.  Deze door de Protestantse Kerk in Nederland gesubsidieerde stichting organiseert een aantal vakantieweken per jaar voor mensen met een lichamelijke beperking of kwetsbare gezondheid. De overige weken is de accommodatie beschikbaar voor groepen, bijvoorbeeld verzorgings- en verpleeghuizen of werkgroepen van kerken. Meer informatie vindt u op www.roosevelthuis.nl.

kindertehuis Tamara in Paramaribo, Suriname
Dit tehuis vangt kinderen op die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd of in de steek gelaten zijn. In de Surinaamse taal betekent Tamara “morgen”. Het tehuis wil de kinderen een toekomst perspectief bieden en tracht binnen haar mogelijkheden een omgeving te scheppen waarin het kind geborgenheid, veiligheid, zorg en liefde kan ervaren. Het kindertehuis is op initiatief van de Omroepvereniging Veronica Nederland (Bart de Graaf) in samenwerking met de Stichting Tamara Nederland tot stand gekomen. Na aanvankelijk door de Omroep Vereniging Veronica financieel te zijn ondersteund gedurende 2 jaren, is de Stichting Kindertehuis Tamara sinds 1997 een zelfstandige Stichting, die voor zijn inkomsten en baten afhankelijk is van welwillende donateurs, mensen van goede wil en subsidie instanties.

Voor meer informatie gaat u naar www.stichtingkindertehuistamara.net.

U kunt hun laatst verschenen nieuwsbrief hier lezen.

Kerkdiensten van verpleeghuis Lindendael
Lindendael is centrum voor wonen, zorg en behandeling in het centrum van Hoorn. Zij bieden een thuis aan oudere mensen met geheugenproblemen. Ook (jongere) mensen met een lichamelijke aandoening kunnen er terecht. Meer informatie is te vinden op www.omring.nl

Het Drugspastoraat Amsterdam 
Het Drugspastoraat helpt druggebruikers hun menselijke waardigheid te behouden. Het biedt nabijheid en aandacht. Waar nodig wijst het de weg naar medische, sociale, maatschappelijke hulpverlening. Het Drugspastoraat krijgt vorm in vieringen, contacten, bezoekwerk, stervensbegeleiding, bezinning, aaandacht bij belangrijke gebeurtenissen, begeleiding naar instanties en zorg rond vrouwen. Voor een vollediger overzicht van het vele goede werk van het drugspastoraat kijkt u op www.drugspastoraat.nl.

Het werk van Hub Kuijpers in Maputo, Mozambiek
Zijn kleding- en voedselproject, de basisschool en middelbare school en de avondschool zijn afhankelijk van vrijwillige bijdragen, zoals de uwe. Hub werkt met zijn vrijwilligers in de armste sloppenwijk van Maputo. Vele gezinnen, families leven met acht of meer mensen in één vertrek. De kerk is in deze wijk de enige instantie die de mensen een kans geeft uit de armoede te komen.

De Prinsenstichting te Oosthuizen
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en mogelijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán! Zodat de bewoners het leven kunnen leiden dat zij zelf willen, zo gewoon als mogelijk. Met plezier mogelijkheden ontdekken.