Collecterooster

Tijdens de dienst is de eerste collecte voor de diaconie (D) en de tweede voor de instandhouding van de eredienst (K) (tenzij anders vermeld). 

27 jan

D

Verpleeghuis Lindendael *)

K

Collecte Jeugdwerk: Duizenden jongeren spelen Sirkelslag 

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs, jeugdgroepen of schoolklassen via internet tegen andere groepen of klassen uit heel Nederland. Kinderen voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Collecteer mee zodat JOP nieuwe spellen kan blijven ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

3 feb

D

volgens rooster Koggenland

K

idem

10 feb

D

volgens rooster Koggenland

K

idem

17 feb

D

Droogte overleven in Ethiopië

Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem droog. Gezinnen komen in grote nood: water en voedselvoorraden raken op, vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder. Samen met de Ethiopische kerk helpt Kerk in Actie boerengezinnen om ook in extreme tijden van droogte te overleven. Ze verstrekken zaden van droogtebestendige gewassen, stimuleren mensen te handelen in bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen waterbronnen aan en gaan met houtbesparende oventjes houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt. We collecteren zodat 3.500 gezinnen het komend jaar voldoende voedsel en drinkwater hebben om droogte te overleven.

K

instandhouding eredienst

24 feb

D

Rudolphstichting in De Glind, het jeugddorp bij Barneveld, biedt aan zo’n 120 uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving. De kinderen worden opgevangen in gezinsvormen. Onderdeel zijn van een gewoon gezin draagt bij aan het herstel en de ontwikkeling van de kinderen. Veel kinderen zijn getraumatiseerd en hebben ernstige gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Het jeugddorp wordt dit jaar uitgebreid met drie duurzame gezinswoningen zodat meer kinderen in een gewone dorpssetting kunnen opgroeien.

K

Collecte Missionair: De Bijbel dichterbij

De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd.

3 mrt

D

het werk van Hub Kuijpers in Maputo, Mozambiek *)

K

instandhouding eredienst

*) Voor de bekend veronderstelde collectedoelen volstaan we met de vermelding van de naam. Uitgebreidere informatie staat op onze website (bij Onze gemeente > diakenen > diakonale projecten

Collectebonnen
De kerkrentmeesters hebben voor u de mogelijkheid gecreëerd om collectebonnen te kopen. Deze kunt u contant of via bankoverschrijving betalen.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures:

  • 20 bonnen @  € 1,00 = totaal € 20,- per serie
  • 20 bonnen @  € 2,00 = totaal € 40,- per serie

Deze collectebonnen kunt U kopen bij kerkrentmeester Wim Vedder in Beets (bereikbaar via mail). Maar ook 's zondags voor de kerkdienst kunt U hiervoor bij hem terecht.

Het voordeel van het kopen van collectebonnen zit in de mogelijkheid die de belastingdienst heeft om giften via uw aanslagbiljet op te geven, en zo aftrekbaar te maken. Hierbij moet u er wel rekening mee houden dat u dan minimaal 1% van uw bruto inkomen als giften moet hebben gegeven aan "goede doelen", verenigingen en instellingen.

U kunt ook overwegen gebruik te maken van de fiscaal aantrekkelijke regeling "periodieke gift". 
U leest er meer over op de site van de Belastingdienst.

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan, maar wel een gift willen geven voor de collecte van die zondag, dan kan dat natuurlijk altijd. Dit kunt u doen door een gift, met vermelding van het doel en de datum, over te maken naar de diaconie van de PKN gemeente Zeevang, te Beets, rekeningnummer NL59 RABO 0367 3008 42.

Inzagen in de jaarrekeningen en begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters kunt u bij hen krijgen. Een mailtje naar ons of de diaconie is voldoende.

Opbrengst actie Kerkbalans 2018
Op 31 december 2018 was de stand als volgt:

 

2018

2017

Begroot

20.503

20.304

Toezeggingen

22.403

21.513

Ontvangen toezeggingen

21.743

20.773

Nog te ontvangen

660

740

Ontvangen niet toegezegd

125

145

Totaal ontvangen

21.868

20.918

 

 

 

Aantal aangeschreven leden

177

199

Aantal toezeggingen

149

149

Gemiddelde toezegging per lid

€ 150

€ 144

 

Opbrengst collecten 2018

 

kerkrentmeesterlijk

 

diaconaal

maand

totaal

aantal coll.

gemidd.

 

totaal

aantal coll.

gemidd.

januari

129,80

2

64,90

 

42,10

1

42,10

februari

197,50

4

49,38

 

223,87

4

55,97

maart

152,20

3

50,73

 

155,35

3

51,78

april

391,29

4

97,82

 

340,80

4

85,20

mei

154,40

3

51,47

 

134,65

3

44,88

juni

204,50

3

68,17

 

169,50

3

56,50

juli

293,05

2

146,53

 

169,21

2

84,61

augustus

295,90

4

73,98

 

313,10

4

78,28

september

227,75

4

56,94

 

189,50

4

47,38

oktober

151,20

2

75,60

 

406,90

3

135,63

november199,55299,78 355,053118,35
december467,73677,96 438,12587,62

opgeteld

2.864,87

39

73,46

 

2.938,15

39

75,34